top of page

Vuorovaikutus

Vuorovaikutusvalmennuksia on mahdollista räätälöidä tarpeen mukaan. Palvelun suunnittelu lähtee kuuntelusta, asiakkaan tarpeista, toiveista ja käydystä dialogista. 

 

Saadun tiedon pohjalta toteutan valmennuksen vastaamaan asiakkaan tarpeita. Minun on mahdollista ottaa mukaan myös muita asiantuntijoita, näin suurempikin ryhmä on mahdollinen. 

Avainsanat ja sisältö:

 

Arvostava vuorovaikutus, dialoginen ja tasa-arvoinen kohtaaminen, hankalien tilanteiden ratkaiseminen, tunneviestintä. Valmennus voi olla yhden kerran tapaaminen tai esimerkiksi kolmen tapaamisen prosessi. 

Hyöty ja tavoitteet:

Toimiva ryhmä, uusien yhteistyömuotojen mahdollistaminen, sosiaalisten taitojen kehittyminen, sujuva kommunikaatio.

312605462_1070422353620502_3662337316845861543_n.jpg
bottom of page